ตรวจสอบ “ประวัติการใช้งาน”

ความสะดวก จากการเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง มิสเตอร์ไฮ สมาร์ทพลัส เป็นบริการที่ท่านสามารถตรวจสอบการเข้าใช้บริการของท่าน ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ด้วยการจัดเก็บประวัติการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

เข้าแอพพลิเคชั่น “Smart plus” เพื่อทำการเลือก เมนู ด้าน ซ้ายบน

เลือก “ประวัติการใช้งาน” ระบบจะแสดงรายละเอียดของการใช้งาน การเติมเงิน การใช้งานในแต่ละครั้ง ทำให้สามารถติดตามการทำงานของ การเข้าใช้บริการได้สะดวก

แอพจะแสดงรายละเอียดทุกการใช้บริการของท่าน